آموزش گام به گام بافت مو

سرویس زیبایی جوان ایرانی؛ بخش مد و مدگرایی:


بافت مو یکی از زیباترین روشهای شینیون مو به حساب می آید.نکته جالب اینکه انواع بافت های زیبای مو را هم برای موهای کوتاه و هم برای موهای بلند استفاده می کنند.


در ادامه یکی از بافت های زیبا آمده است.


برای شروع کار،از فرق سر تا انتهای گردن موی سر را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید . و موی یک طرف سر را با کلیپس ثابت کنید تا تداخل ایجاد نکند .

 

از جلوی سر یک دسته ی کوچک مو برداشته و آن را بطور موازی به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و یک بافت ساده ی از زیر بزنید. بهتر است رشته ای را که نزدیک عقب سر قراردارد اول حرکت دهید . این کار مراحل بعدی بافت را آسانتر می کند .

 

با انگشت کوچک یک دسته ی از مو را از زیر بافت برداشته و اضافه کنید و دوباره یک بافت ساده از زیر بزنید . همینطور افزودن تکه های مو را به طرفین بافت ادامه دهید. ( مانند بافت هلندی از طرفین )

 

به بافتن ادامه دهید. فاصله ی مناسبی را ما بین بافت و گوش در سر قرار دهید و این فاصله را به ذهن بسپارید. این مسئله در زیبایی و قرینه سازی بافت اهمیت دارد. از گوشه های سر تکه های مو را اضافه کنید بطوری که در پشت سر تکه های مو بطور موازی در بالا و پایین اضافه شود .

 

سعی کنید بافت را به خط فرق نزدیک کنید

 

ادامه ی مو را ببافید و انتهای آن را با کش بافت ثابت کنید .

 

همین کار را برای سمت دیگر سر نیز انجام دهید . دو بافت باید کاملا نزدیک یکدیگر قرار بگیرند. درست مانند شکل

 

همانطور که در شکل نشان داده شده است یکی از بافتها را از انتها به دور خود بپیچید.


بافت دیگر را کمی به عقب بکشید. محفظه ای ایجاد می شود که می توانید این بوکل کوچک را در وسط آن قرار دهید .


بوکل را در پشت سر قرار دهید و انتهای دم آن را در زیر بوکل پنهان کنید .


بوکل را با سنجاق ثابت کنید . توصیه می کنم از جایی که در شکل نشان داده شده است شروع کنید .

 

بوکل را در جاهای متفاوتی با سنجاق محکم کنید .

 

همچنین بوکل را در نزدیکی بافت دیگر با سنجاق محکم کنید . ( در شکل نشان داده شده است ). وسط بوکل را نیز حتما با سنجاق سر ثابت کنید . این امر مهم است

 

این عکس بوکل را بعد از سنجاق زدن نشان می دهد .

 

بفرمائید یک شینیون ساده و بسیار زیبا با بافت کلاسیک

آموزش تصویری گام به گام بافت مو
آموزش تصویری گام به گام بافت مو
آموزش تصویری گام به گام بافت مو
آموزش تصویری گام به گام بافت مو
آموزش تصویری گام به گام بافت مو
آموزش تصویری گام به گام بافت مو
آموزش تصویری گام به گام بافت مو

 


بافت مو یکی از زیباترین روشهای شینیون مو به حساب می آید.نکته جالب اینکه انواع بافت های زیبای مو را هم برای موهای کوتاه و هم برای موهای بلند استفاده می کنند.


در ادامه یکی از بافت های زیبا آمده است.


برای شروع کار،از فرق سر تا انتهای گردن موی سر را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید . و موی یک طرف سر را با کلیپس ثابت کنید تا تداخل ایجاد نکند .

از جلوی سر یک دسته ی کوچک مو برداشته و آن را بطور موازی به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و یک بافت ساده ی از زیر بزنید. بهتر است رشته ای را که نزدیک عقب سر قراردارد اول حرکت دهید . این کار مراحل بعدی بافت را آسانتر می کند .

با انگشت کوچک یک دسته ی از مو را از زیر بافت برداشته و اضافه کنید و دوباره یک بافت ساده از زیر بزنید . همینطور افزودن تکه های مو را به طرفین بافت ادامه دهید. ( مانند بافت هلندی از طرفین )

به بافتن ادامه دهید. فاصله ی مناسبی را ما بین بافت و گوش در سر قرار دهید و این فاصله را به ذهن بسپارید. این مسئله در زیبایی و قرینه سازی بافت اهمیت دارد. از گوشه های سر تکه های مو را اضافه کنید بطوری که در پشت سر تکه های مو بطور موازی در بالا و پایین اضافه شود .

سعی کنید بافت را به خط فرق نزدیک کنید

ادامه ی مو را ببافید و انتهای آن را با کش بافت ثابت کنید .

همین کار را برای سمت دیگر سر نیز انجام دهید . دو بافت باید کاملا نزدیک یکدیگر قرار بگیرند. درست مانند شکل

همانطور که در شکل نشان داده شده است یکی از بافتها را از انتها به دور خود بپیچید.


بافت دیگر را کمی به عقب بکشید. محفظه ای ایجاد می شود که می توانید این بوکل کوچک را در وسط آن قرار دهید .


بوکل را در پشت سر قرار دهید و انتهای دم آن را در زیر بوکل پنهان کنید .


بوکل را با سنجاق ثابت کنید . توصیه می کنم از جایی که در شکل نشان داده شده است شروع کنید .

بوکل را در جاهای متفاوتی با سنجاق محکم کنید .

همچنین بوکل را در نزدیکی بافت دیگر با سنجاق محکم کنید . ( در شکل نشان داده شده است ). وسط بوکل را نیز حتما با سنجاق سر ثابت کنید . این امر مهم است

این عکس بوکل را بعد از سنجاق زدن نشان می دهد .

بفرمائید یک شینیون ساده و بسیار زیبا با بافت کلاسیک
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه