تابلوهای زیبا از گیاهان و گل های فسیل شده + عکس

تابلوهای زیبا از گیاهان و گل های فسیل شده + عکس
عکس تابلو زیبا ، تابلوهای زیبا از گیاهان و گل های فسیل شده : هنرمند مجسمه ساز اهل لندن به نام راشل Dein لامسه با استفاده از فراینده شبیه به فرایند ریختگری و با استفاده از مواد طبیعی و با ترکیبی از گچ و بتن و ایجاد یک لایه نازک گیاهان و گل ها رو بر روی یک تابلو قرار می دهد و آنها را در این لایه محفوظ می کند و بعد از خشک شدن آنها تبدیل به گیاهان فسیل شده زیبا ممممی شوند و شما این تابلوهای زیبای فسیل شده از گل ها و گیاهان رو در ادامه و در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

تابلو زیبا گیاهان عکس فسیل
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه