تبدیل دست به تمبر نقاشی های زیبا (عکس)

تبدیل دست به تمبر نقاشی های زیبا (عکس)
نقاشی های زیبا ، تبدیل دست به تمبر نقاشی های زیبا : به جای نقاشی کردن به طور مستقیم بر روی کاغذ، معلم مدرسه اول ابتدایی راسل پاول پرتره های واقع بینانه  و زیبایی رو به ه طور مستقیم در دست خود طراحی می کند و سپس با استفاده از آن به عنوان یک تمبر بر روی کاغذ به راحتی آنها را چاپ می کند. این معلم هنرمند و خوش سبسقه نقاشی های زیبا  و واقع بینانه زیادی رو با این حالت و با استفاده از دست خود بر روی کاغذ تمبر کرده است که شما در سایت ایران مطلب تعدادی از این نقاشی های زیبا و دیدنی رو که به صورت تمبر بر روی دست کشیده شده است رو مشاهده می کنید

نقاشی های زیبا, عکس دست, عکس نقاشی

اختصاصی ایران مطلبiranmatlab.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه