تبلیغ جالب اولین خودپرداز ایران,تبلیغ جالب اولین خودپرداز ایران,تصویر اولین خودپرداز,عکس اوین خودپرداز,اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری,اولین باجه اتوماتیک,مطالب جالب,ایران مطلب

 آغاز کار اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری در شعب مرکزی بانک بیمه بازرگانان در دی ماه ۱۳۵۱ باجه اتوماتیک کامپیوتری بانک بیمه بازرگانان، اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری است که در ایران و خاورمیانه آغاز بکار کرد.

تبلیغ جالب اولین خودپرداز ایران,تصویر اولین خودپرداز,عکس اوین خودپرداز,اولین باجه اتوماتیک کامپیوتری,اولین باجه اتوماتیک,مطالب جالب

منبع : jamnews.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه