تجربه راه رفتن روی ابرها (عکس), تجربه راه رفتن روی ابرها, راه رفتن روی ابرها, عکس های راه رفتن روی ابرها, راه رفتن روی ابر, احساس شگفت انگیز, راه رفتن, مطالب جالب, مطالب خواندنی, مطلب جدید, عکس های جدید, عکس جالب

معماری به نام Tetsuo Kondo به تازگی در موزه هنر معاصر توکیو خانه ای شیشه ای را به نمایش گذاشته است که در آن می توانید احساس شگفت انگیز پا گذاشتن بالای ابر ها را تجربه کنید. او با تولید ابر مصنوعی و بازی با درجه حرارت و رطوبت برای حفظ کردن آن در ارتفاع مورد نظر این اتاق جالب را ساخته است.

تجربه راه رفتن روی ابرها, راه رفتن روی ابرها, عکس های راه رفتن روی ابرها

منبع : تاپ ناپ
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه