ترکیب جالب دو چهره در یک چهره (عکس)

ترکیب جالب دو چهره در یک چهره (عکس)
ترکیب چهره ، ترکیب جالب دو چهره در یک چهره : هنرمند عکاسی به نام Metamorfoza در یک اقدام جالب و هنرمندانه و با کمک دوستان و افراد مختلف و با کنار هم قرار دادن چهره های آنها و ترکیب کردن چهره آنها در کنار هم چهره های جالبی رو به وجود آورده است. او این چهر های رو از افراد و مختلف و یا دوستان صمیمی و یا برادران و خواهران استفاده کرده است تا بتواند این چهره ها رو به وجود بیاورد. شما در ادامه تصاویر جالب این چهره های ترکیبی رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

ترکیب جالب, عکس جالب, ترکیب چهره
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه