تصاویر دردناک از زندگی کوتاه (عکس)

تصاویر دردناک از زندگی کوتاه (عکس)
عکس های دردناک ، تصاویر دردناک از زندگی کوتاه : هنگامی که ابیگیل جونز در 6 آگوست به دنیا آمد تشخیص داده شد که این فرشته کوچک دچار تومور مغزی است و احتمالا مدت زیادی زنده نخواهد بود. باوجود این خبر ناگوار، اریکا و استفان تصمیم گرفتند زندگی کوتاه او را از عشق پر کنند. تصاویری اندوهباری که در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید زندگی تلخ و شیرین آنها را ثبت کرده است. ابیگیل به سندروم داون و تومور مغزی دچار بود. اریکا و استفان می گویند: "ما می دانیم که زندگی ابی کوچولو یک هدف داشته، مهم نیست چقدر کوتاه یا بلند بوده، وقتی متوجه بیماری ابیگیل شدیم قلب ما شکسته و ذهنمان پر از سوال ها و ترس های ناشناخته شد. ما سعی کردیم لحظات او را از عشق و بوسه پر کنیم."سونوگرافی در 30 هفتگی نشان داد که یک توده در نیمکره چپ مغز ابیگیل وجود دارد. پس از تولد MRI تایید کرد که هیچ کاری برای درمان تومور نمی توان انجام داد، بیش از حد بدخیم و تهاجمی است. او حرکت میکرد، جیغ میزد، زبانش را بیرون می آورد، انگشت ما را می گرفت، چشمهایش را باز می کرد و همه کارهایی که یک کودک می کند... می دانیم زندگی او چند روز یا چند هفته خواهد بود، نه چند سال... ما نمیخواهیم دخترمان را از دست بدهیم، دوست داریم خندیدن، رقصیدن، دعوا کردن، دوچرخه سواری کردن، مدرسه رفتن .... زندگی او را ببینیم، فکر اینکه روزی او در میان ما نباشد قلبمان را به درد می آورد...

تصاویر دردناک, زندگی کوتاه, عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه