تنها کارگاه ساخت کُره زمین در جهان (عکس)

تنها کارگاه ساخت کُره زمین در جهان (عکس)
کره زمین ، تنها کارگاه ساخت کُره زمین در جهان : در عصر مدرن، با ظهور دستگاه های GPS و نقشه برداری های هوایی دیگر شاید ساخت ماکت ها و نقشه های کره زمین کار سنتی و قدیمی به نظر بیاید. اما هنوز هم در جهان یک شکرت تولید کرده ها جغرافیایی وجود دارد. شکرتی به نام شرکت Globemakers تنها شرکت در جهان است که کره زمین رو در دقیت ها زیاد و یا ساختارهای سنتی و دستی تولید می کندو دارای چندین نفر متخصص هست که به صورت دقیق نقشه هار وروی کره زمین پیاده سازی می کنند. این شرکت که از سال 2008 فعالیت خود را آغاز کرده است. شما در سایت ایران مطلب تصاویر این کارگاه تولید کرده زمین رو در قالب تصاویر مشاهده می کنید

کُره زمین, عکس زمین, کارگاه
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و ��دمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه