جشنواره جهانی ریش و سبیل 2015 + عکس

جشنواره جهانی ریش و سبیل 2015 + عکس
جشنواره ریش و سبیل ، جشنواره جهانی ریش و سبیل 2015 : مسابقات جهانی ریش و سبیل 2015 در شهر کوهستانی لئوگنگ در اتریش با حضور بیش از 300 مرد ریشو از 20 کشور مختلف برگزار شد. شرکت کنندگان در 18 دسته بندی در سه بخش: سبیل، قسمتی از ریش و ریش کامل رقابت کردند. هر دسته بندی سه جایزه داشت که به بهترین مدلها اهدا می شد. تصاویری از این رقابتها را در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید.

ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره


جشنواره جهانی ریش و سبیل 2015 + عکس - تصویر 11


ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره


ریش و سبیل عکس جشنواره
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه