جهان کوچک در یک بطری، جهان کوچک، عکس های کوچک، بطری کوچک، تصاویر بطری کوچک، عکس های مینیاتوری، عکس های جالب

ایران مطلب : بیشتر وقت ما  انسان ها در این روزگار شلوغ یا درخانه و یا در خیابان و یا سر کار و پشت میز می گذرد و غافل شده ایم از زیبایی های دنیا و یا همه زیبایی ها را ار قابیک پنجره کوچک و یا صفحه دوربین نگاه می کنیم. در این تصاویر زیبا همه جهان اطراف ما نه در اندازه بزرگ، بلکه در اندازه خیلی کوچک و درون یک بطری مشاهده می کنید. این هنر خلاقیت یک هنرمند ژاپنی استکه با گذاشتن زمان زیادی آنها را درون این بطری قرار داده و عکس گرفته است

جهان کوچک در یک بطری، جهان کوچک، عکس های کوچک
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه