حیوانات انسان نما بر روی دیوارهای شهر (عکس)

حیوانات انسان نما بر روی دیوارهای شهر (عکس)
عکس حیوانات ، حیوانات انسان نما بر روی دیوارهای شهر : با استفاده از سیستم ویدئو پروژکتور در شهر لندن حیوان های انسان نما رو بر روی دیوار های ساختمان شهر پیاده سازی کرده اند و هنرمندان زیادی بر روی این پروژه جالب فعالیت کرده اند تا بتوانند این حیوانات انسان نمار ور بر روی دیوارها ایجاد کنند و شبها بازدیدکنندگان زیادی از این مجموعه جالب در سطح شهر دیدن می کنند که شما هم در سایت ایران مطلب تصاویر این حیوانات رو بر روی دیوارهای شهر مشاهده می کنید

حیوانات انسان نما
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه