حیوانات تاکسیدرمی شده عجیب (عکس)

تاکسیدرمی حیوانات، حیوانات تاکسیدرمی شده عجیب : در یک نمایشگاه جالب از حیوانات تاکسیدرمی شده در چین هنرمند چینی به نام Maoyuan یانگ مجسمه ه و حیوانات تاکسیدرمی شده عجیب و غریبی رو به نمایش گذاشته است که باعث شده بازدیکنندگانه زیادی از این حیوانات جالب بازدید کنند. او این حیوانات رو با یک ایده جالب که به گفته او از عصر مغول ها برگرفته شده است. این هنرمند شک های باد کرده و توپی برای این حیوانات ساخته است که شما در سایت ایران مطلب تصاویر این تاکسیدرمی های عجیب حیوانات رو مشاهده می کنید

تاکسیدرمی, تاکسیدرمی حیوانات, عکس حیوانات, عکس عجیب
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه