حیوانات هندسی جالب بر روی دیوار (عکس)

حیوانات هندسی جالب بر روی دیوار (عکس)
حیوانات چوبی ، حیوانات هندسی جالب بر روی دیوار : آیا شما هم دوست دارید سر حیوانات را روی دیوارتان داشته باشید بدون اینکه از تفنگ استفاده کنید؟ من راه حلی برای این کار پیدا کردم، تصمیم گرفتم با کمک چوب کاج و دستهایم آنها را بسازم. همه آنها با اتصال چند ضلعی های هندسی به هم ایجاد شده اند و ساخت هرکدامشان حدود 3 ساعت زمان برده است. می توانید این حیوانات زیبا رو در سایت ایران مطلب مشاهده کنید

حیوانات هندسی, عکس حیوانات, عکس جالب
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه