خواندن افکار از روی چشم ها (عکس)

خواندن افکار از روی چشم ها (عکس)
عکس چشم انسان ، خواندن افکار از روی چشم ها: چشم ها پنجره ای به روح هستند. این عبارت کاملا نشان می دهد که وقتی ما به دیگری نگاه می کنیم چه احساسی داریم. Réhahn، عکاس فرانسوی، یکی از ماهرترین عکاسانی است که توانسته احساس این لحظه ها را در تصاویر خود ثبت کند. کافی است روی هرعکس کمی توقف کنیم تا افکار سوژه عکس را از طریق چشم هایش بخوانیم. بدون نیاز به کلمات، فقط عمق شبکیه و مردمک ها، و خطوط ریز کنار چشم ها کافی است تا سفری کوتاه به روح هرفرد داشته باشیم. در ادامه شما تصاویر این چشم ها رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

عکس چشم, عکس جالب
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه