ریشه تاریخی ضرب المثل باقالا خر خرمن باقالا , انواع ضرب المثل , ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن , داستان ضرب المثل , ضرب المثل ایرانی , خر بیار باقلا بار کن ,ایران مطلب

ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن, ریشه تاریخی ضرب المثل


داستان ضرب المثل خر بیار باقلا بار کن

ایران مطلب : این مثل در موقعی گفته می شود که یک نفر از طرف آدم پرزور و قوی تر از خود ظلمی می بیند و چون زورش به او نمی رسد ناچار حکم او را می پذیرد.

مردی باقلای فراوان خرمن کرده بود و در کنار آن خوابیده بود. فرد دیگری که کارش زورگویی و دزدی بود، آمد و بنا کرد به پر کردن ظرف خودش . صاحب باقلا بلند شد که دزد را بگیرد. با هم گلاویز شدند عاقبت دزد صاحب باقلا را بر زمین کوبید و روی سینه اش نشست و گفت: بی انصاف من می خواستم یک مقدار کمی از باقلاهای تو را ببرم حالا که این طور شد می کشمت و همه را می برم. صاحب باقلا که دید زورش به او نمی رسد گفت: حالا که پای جان در کار است برو خر بیار باقلا بار کن .

منبع : khorasannews.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه