در شکل زیر چند تفاوت می توانید پیدا کنید؟

در شکل زیر چند تفاوت می توانید پیدا کنید؟
تست هوش،معمای تصویری

معما و تست هوش،در شکل زیر چند تفاوت می توانید پیدا کنید،در سال 1994 در دانشگاه stanford یکی از اساتید از دانش جوهایش میخواهد که 3 تفاوت بین این دو عکس را پیدا کنند، از بین دانشجویان یک نفر 2 تفاوت را پیدا می کند اما فقط یک دانشجو تفاوت سوم را می یابد و با صدای بلند می خندد و به خود می گوید که چرا زود تر این تفاوت به ذهنم نرسید؟
پاسخ:

دو اختلاف اول را در شکل برایتان مشخص کردم.

تست هوش،معمای تصویری

و اما اختلاف سوم که اگر به سوال دقت کنید طرف اختلاف سوم به ذهنش رسید پس چیزی باید باشد که ذهنینه و مانند دو اختلاف قبل با دقت در عکسها بدست نمی آید و اگر به دو اختلاف قبلی دقت کنید میفهمید که عکس سمت چپی عکسی است که از آن دو چیز حذف کردن و عکس سمت راستی را ساختند پس تفاوت سوم این دو عکس این است که عکس سمت چپ کامل(اورجینال) است و عکس سمت راست(دست کاری شده) ناقص است.

منبع :yasermoama.blogfa.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه