دلنوشته های دلنشین و عاشقانه (سری 18)

اس ام اس عاشقانه ,دلنوشته های عاشقانه

گاهی باید حضورت را کمرنگ کنی تا درگیر روزمرگی نشوی ...
گاهی باید مدتی نباشی تا با یک اتفاق خوب برگردی ...
این نبودن هاست که باعث می شود دوستان واقعی ات را بشناسی ...
نبودن همیشه هم بد نیست .

نیلوفر لاری پور


****************************
***************


فقـط کسـانی کـه زیـاد گـریـه کـرده انـد مـی تواننـد ارزش زیبـایی هــای زنـدگـی را درک کنـند و از تـه دل بخنـدند . گـریه کـردن آسـان اسـت ، امـا خنـدیدن بسیـار سـخت . ایـن حـقیقت را خیلـی زود مـی فهمـی ...!

 اوریـــانا فالاچـی


****************************
***************


حقیقت ایــن بــــود هــر آنقــدر کــه ،
تــوانستیم کسی را خـوشحال کردیم
به همــان انــدازه هم تنها مانـــدیم!

 جمال ثریا


****************************
***************


هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن ...
اعتماد...قول...رابطه وقلب...
زیرا اینها وقتی می شکنند صداندارند ...
اما درد بسیاری دارند ...

 چارلز دیکنز


****************************
***************


درون آدمهــــا را در زمــــان عصبانیّــت بشنـــاس
حرفهایی که آدمها در زمان عصبانیّــت به شما
میزنند واقعی ترین نظر آنها در مورد شماست ...

 دکتر حسین الهی قمشه ای


****************************
***************


خودم را در آغوش گرفته ام!
نه چنـــدان با لطـافـت
نه چنــدان با محبّـت
اما وفــــادار ...!

ساموئل بکت


****************************
***************


خداحافظی ها ممکن است بسیار ناراحت کننده باشند
اما مطمئنا بازگشت ها بدترند !
حضور عینی انسان نمی تواند
با سایه درخشانی که در نبودش ایجاد شده برابری کند .

آدمکش کور / مارگارت اتوود


****************************
***************


اینقدر به خودت اعتماد داشته باش
که از کســـانی کـه آزارت میــدن
به راحتــی بتــونی دل بـکنی ...
گاهی بعضیها کارشون فقط چیدن بال آرزوهای شماست ...!

 پروفسور مجید سمیعی


****************************
***************


خیانت عمل ناشناخته ای نیست
بدترین نوع خیانت این است که
کسی را نخواهی ولـــــی
وانمود کنی دوستش داری...!

 احمد شـــاملو


****************************
***************


در زندگی هر کس یک نقطه‌ی بدون بازگشت وجود دارد
و در موارد خیلی کمی نقطه‌ای است که دیگر نمی‌توانی
جلوتر بروی، وقتی به آن نقطه رسیدیم تنها کاری که
می‌توانیم بکنیم در آرامش پذیرفتن واقعیت است.

هاروکی موراکامی


****************************
***************


ساده تـرین کار جهــان این است کـه
خــــودت بـاشی ...
ودشوارتـرین کار جهــان این است کـه
کسی باشی که دیـگـران می خـواهنــد ...!

دیل کارنـگی


****************************
***************


مهم نیست اکنون زندگی ام چگونه میگـــذرد،
عــاشـق آن خــاطـــراتی هستم که تصادفی از
ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند.

 پابلو نرودا


****************************
***************


وقتی همه ی روزها به هم شبیه هستند،
یعنی انسان دیگر متوجه ی پیش آمدهای خوبی
که در طی روز اتفاق می افتد،نمیشود .

 پائولو کوئیلو


****************************
***************


مشکـل دنیـا صـرفــه جــویــی است
هرکسی کاری را انجام می دهدکه
بـــرایـش صرف می کنــد...!

 الهی قمشه ای


****************************
***************


حرم عشق کربلاست
و چگونه در بند خاک بماند آنکه پرواز آموخته‌است و راه کربلا می‌شناسد
و چگونه از جان نگذرد آنکس که می‌داند،"جان، بهای دیدار است؟!"
شهید آوینی

منبع : bartarinha.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه