دلنوشته های دلنشین و عاشقانه (سری 24)

دلنوشته عاشقانه,جملات قصار,پیامک

احسـاس عشـق همـه مـا را دچـار ایـن توهـم گمـراه کـننده مـی سـازد کـه طـرف خـود را مـی شناسیــم !


مــــیلان کــــوندرا


*************************
***********


راز موفقیـت در ایـن اجتمـاع ایـن اسـت کـه یقیـن داشـته باشیـم همـه تقریبـا بـه یـک انـدازه بـی شعورنـد ، امـا جـوری وانمـود کنیـم کـه انگـار هرکـدام از آنهـا بیشتـر از دیگـری مـی فهمـد !!!

وودی آلــن


*************************
***********


همیشه به قلبت بگو که ترس از رنـــج ،
از خــــودِ رنـــج بـدتــر است.
تاریکترین لحظه ی شب لحظه ی پیش از برآمدن آفتاب است...!

پائولو کوئیلو


*************************
***********


تمام بدبختی های آدم از همین جاست که وقتی زیادی افسرده و دلتنگ است، حتی نمی تواند فکر بکند.

جی دی سلینجر


*************************
***********


من دوست داشتنی‌ام، اما زیبا نیستم
من گناه می کنم اما شیطان نیستم
من خوب هستم
ولی فرشته نیستم.

مرلین مونرو


*************************
***********


مرا هزار امید است
و هر هزار تویی ...

سیمین بهبهانی


*************************
***********


وقتی کوچک بودم
فکر میکردم آدمها چقدر بزرگند و ترس برم میداشت ...
بزرگ که شدم دیدم بعضی آدما چقــــــدر کوچکند
و بیشتر ترسیدم


*************************
***********


هایلایت (134)

یک مرد برای عاشق شدن
به یک لحظه نیاز دارد
برای فراموش کردن
به یک عمر !!

نزار قبانی


*************************
***********


دارندگان قلبهای پاک هیچ گاه راحتی و خوشی را به خود نخواهند دید. زیرا خوشی و راحتی خود را فدای پیشرفت و ترقی دیگران کرده اند .

ژان دلا برویر


*************************
***********


باورها و ارزش‌ها، بهترین راهنما و مشاور زندگی شما هستند

آنتونی رابینز


*************************
***********


آدم با اصوات می تواند مردم را به راه کج یا راه درست هدایت کند، زیرا کسی به فکر انکار صدا نمی افتد.

نیچه


*************************
***********


برای هدایت مردم، پشت سرشان حرکت کن.

لائوتسه


*************************
***********


به یقین بر این باورم که پول نمی تواند کاروان بشری را به سوی پیشرفت هدایت کند؛ حتی اگر در دست فداکارترین فرد بشر برای این مقصود باشد.

آلبرت انیشتین


*************************
***********


جهان هستی به کسی که می داند به کجا می رود، راه نشان می دهد.

رالف والدو امرسون


*************************
***********


من از هیچ مکتبی پیروی نمی کنم، از هیچ استادی چاپلوسی نمی کنم... دیوانه ای هستم که قایقم را خود هدایت می کنم.

منبع : bartarinha.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه