دوستی جالب و عاشقانه گربه و اُردک (عکس)

دوستی جالب و عاشقانه گربه و اُردک (عکس)
دوستی عاشقانه ، دوستی جالبو عاشقانه گربه و اُردک : به گفته صاحبان مزرعه، رونان و اما Lally در ایتالیا زمانی که جوجه اردک ها متولد شدند مادر اردک ها بر اثر بیماری مرد و این جوجه اردک ها بدون مادر متولد شدند و این گربه خانگی که ما داشتیم هم تازه بچه دار شده بود و انگار با یک مهر و عاطفه مادرانه و عاشقانه بدون اینکه با خوی طبیعی خودش به آنها حمله کند انها را در کنار فرزندان خود پذیرفت و با آنها به خو بی رفتار کرد تا آنها بزرگ شدند. شما در ادامه دوستی جالب این گربه دوست داشتنی و اردک ها رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

دوستی جالب, دوستی عاشقانه, عکس گربه, عکس اردک

اختصاصی ایران مطلبiranmatlab.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه