ساخت مجسمه های جالب با ضایعات چوب (عکس)

ساخت مجسمه های جالب با ضایعات چوب (عکس)
مجسمه های چوبی ، ساخت مجسمه های جالب با ضایعات چوب : من یک هنرمند دانمارکی هستم و نام من توماس Dambo است. من هر روز با جمع آوری ضایعات چوب از سراسر شهر و آوردن آنها در خانه مجسمه های بزرگ و غول مانندی رو درست می کنم با این ضایعات چوب تا هم زیبایی بهتری به آنها داده باشم و هم چهره شهر از این ضایعات کثیف و آلوده نشده باشه و خیلی از این مجسمه ها رو شهرداری برای استفاده در مکان های مختلف استفاده می کنه و به نوعی من با شهرداری باری ساخت این مجسمه ها همکاری می کنم. شما در سایت ایران مطلب تصاویر این مجسمه های بزرگ و جالب رو مشاهده می کنید

ساخت مجسمه, مجسمه جالب, ضایعات چوب, مجسمه چوبی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه