ساخت مجسمه های سرامیکی جالب و توهم زا + عکس

ساخت مجسمه های سرامیکی جالب و توهم زا + عکس
مجسمه سرامیکی ، ساخت مجسمه های سرامیکی توهم زا : هنرمند مستقر در کره جنوبی و سئول به نام Haejin لی که بیشر وقت و هنر خودش رو بر روی کار با سرامیک و مجسمه های سرامیکی می گذراند، با استفاده از این هنر یک سری از مجسمه های توهم زا و پیچیده ایجاد کرده است. او با استفاده از این ایده تفکرات توهم زا را در انسان به خوبی به تصویر کشده است و در قالب مجسمه های سرامیکی توهم زا به نمایش گذاشته است که شما این مجسمه های سرامیکی زیبا رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

ساخت مجسمه مجسمه سرامیکی عکس مجسمه
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه