طنز: فیلترنت هوشمند!

طنز: فیلترنت هوشمند!
مطالب طنز,طنز: فیلترنت هوشمند،از صبح که از خانه بیرون آمده بودم احساسی به من می گفت که امروز، روز عجیبی است. هنوز دو قدم بیشتر راه نرفته بودم صحنه عجیبی دیدم. یک موجود متحرک که شبیه به انسان بود و روی دو پایش راه می رفت را دیدم که روی بعضی از نقاط بدنش نوشته شده بود پیوندها و یک ثاینه شمار در زیرش در حال کم کردن زمان بود! متن بزرگی هم نوشته شده بود که: دسترسی به شخص فوق امکان پذیر نمی باشد!!! با خودم فکر می کردم که این نوشته را کجا دیدم! یکهو یادم آمد که ای دل غافل اینکه صفحه فیلترنت خودمان است! ولی روی بدن این فرد چکار می کرد؟

متوجه شدم فیلترینگ فقط به درد زندگی مجازی نمی خورد. زندگی واقعی هم باید هوشمندانه فیلتر شود تا ما بهتر و سالم تر زندگی کنیم شما فقط به چند تغییر مثبت در زندگیمان فکر کنید:

طنز فیلترنت,فیلترنت هوشمند,طنز

1- ایجاد اشتغال زایی از نوع احمدی نژادی: بعد از انجام این طرح فعالیت های فروشندگان وی پی ان، کریو و انواع فیلترشکن داغ تر خواهدشد.

2- ایجاد آرامش در بین کاربران اینترنت از نوع احمدی نژادی: تمامی کاربران اینترنت بی اعصاب خواهندشد به طوری که باید از آنها پرسید از ساعت چند منتظر بازشدن پیج هستید؟

3- ایجاد راحتی در بین ماموران دلیر گشت ارشاد از نوع احمدی نژادی با فیلترینگ هوشمند، فعالیت معاندان و انواع فعالیت مهاجمان فرهنگی به طور کل از بین خواهدرفت.

4- ایجاد حس رقابت با سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی و علی الخصوص ژاپن از نوع احمدی نژادی: تمامی این کشورها به ما حسادت خواهندکرد به علت عدم تواناییشان در انجام این فعالیت گسترده!

5- ایجاد تمامی حس های احمدی نژادی در وجود کلیه کاربران اعم از اینترنتی و غیراینترنتی

منبع : khatkhati.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه