طنز :یک دادنامه غیرسیاسی با برداشت کاملا آزاد

طنز :یک دادنامه غیرسیاسی با برداشت کاملا آزاد
طنز روز,طنز سیاسی

مهمان‌ها از راه رسیده‌اند

تو گویی لشکر ملخ

مهمان‌ها می‌روند

تو گویی لشکر مغول

از دست مهمان‌ها به لشکر دشمن پناهنده می‌شوم

مهمان‌ها قدم‌رنجه کرده‌اند

چونان که بلا از آسمان

مهمان‌ها می‌گویند خیلی خوش گذشت

تو گویی وبا به سخن آمده باشد

وقتی سایه مصیبتش را از شهرها و روستاها برمی‌چیده است

مهمان‌ها می‌گویند کاش دوباره هم بیاییم

چنان‌که قاتل بخواهد به سر صحنه جنایت بازگردد

از دست مهمان‌ها به لشکر دشمن پناهنده می‌شوم

با کمال میل در آشپزخانه دشمن بیگاری می‌کنم

و تن به آسایش مهمانی نمی‌دهم

مهمان‌ها از راه رسیده‌اند

تو گویی سونامی در حوض

تو گویی مارماهی به‌جای آسکاریس در روده

منبع : sharghdaily.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه