عکس های جالب از نقاشی های تار

عکس های جالب از نقاشی های تار
نقاشی تار ، عکس های جالب از نقاشی های تار : شاید شما هم از عکس های معمولی از عکاس های آماتور دیده باشید که عکس ها به صورت تار و محو گرفته شده است و شاید گاهی به خاط دیده نشدن و به صورت عمد عکس ها را تار می کنند. نقاشی های هنرمند آفریقای جنوبی فیلیپ بارلو مانند تاری عکس ایجاد شده است و اوین هنرمند به صورت استادانه ای این نقاشی های جالب و دیدنی رو کشیده و در اونها طوری با قلم بر روی بوم نقاشی کشده که انگار اینها عکس هایی هستند که تار و محو شده اند در صورتی که اینها نقاشی های این هنرمند نقاش هستند که به همان صورت تار و محو کشیده شده اند. شما در ادامه  و در سایت ایران مطلب این نقاشی ها جالب و دیدنی رو در ادامه مشاهده می کنید

نقاشی تار, عکس نقاشی, عکس جالب
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه