مراسم عجیب از پیروان مذهب پگان در اروپا,مراسم عجیب پیروان مذهب پگان,عکس مراسم,پیروان مذهب پگان در اروپا,عکس هایی از مذهب پگان,تصاویری از مذهب پگان,مطالب جالب,ایران مطلب

مراسم عجیب از پیروان مذهب پگان در اروپا

 ایران مطلب : چالرز فرجر در طول دو سال به بیش از 19 کشور اروپایی سفر کرده است. او در این سفر ها با پیروان مذهب پاگانیسم مواجه شد. باورش سخت است ولی در گوشه وکنار دنیای مدرن امروزه هستند کسانی که هنوز پیرو دین ها و خدایان خاص خودشان هستند. پیروان آیین پاگان یا پگانیسم که ریشه در پرستش طبیعت دارد مراسم های گوناگونی برای نکوداشت تغییر فصل برگزار میکنند. چالرز فرجز نیز در یکی از این مراسم شرکت کرده و عکس هایی تهیه کرده است.
مراسم عجیب پیروان مذهب پگان,عکس مراسم,پیروان مذهب پگان در اروپا,عکس هایی از مذهب پگان,تصاویری از مذهب پگان,مطالب جالب
منبع : topnop.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه