نقاشی جالب حیوانات با قلم سیاه و سفید (عکس)

نقاشی جالب حیوانات با قلم سیاه و سفید (عکس)
نقاشی حیوانات ، نقاشی جالب حیوانات با قلم سیاه و سفید : پل جکسون، هنرمند انگلیسی مستقر در تورنتو، ایجاد نقاشی های فوقالعاده دقیق و تیره رو فقط با استفاده از قلم و مداد از حیوانات مختلف با اسکلت و گاه در حالب بلنر کردن اندام بلند خود و جداسازی آنها از بدن خود هستند رو به زیبایی و مهارت به تصویر کشده است. این هنرمند دلیل کشیدن این نقاشی ها رو توهمات خود در دوران کودکی بیان کرده است و اینکه گاهی بدن ها را در حال بیرون زدن از درون خود دوست داشته مشاهده کند. شما این نقاشی های خیره کننده سیاه و سفید این هنرمند رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

نقاشی جالب, نقاشی حیوانات, عکس نقاشی, سیاه و سفید

اختصاصی ایران مطلبiranmatlab.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه