نقاشی های جالب از انسان های عجیب (عکس)

نقاشی های جالب از انسان های عجیب (عکس)
انسان عجیب ، نقاشی های جالب از انسان های عجیب : شاید چهره های ما انسان ها این چهره ای نباشد که ما آن را می بینیم و تخیلات ما درک می کند. هنرمند اهل نیویورک تراویس لویی است با ایجاد یک سری تخیلات از انسان های عجیب و غریب در صورت های برزخی و جالب به تصویر کشده است تا به قول خود این هنرمند چهر های آخرتی انسان رو در حالت های نگران کننده و ترسناک به تصویر بکشد. شما در ادامه این نقاشی های عجیب رو از چهره های وحشتناک انسان مشاهده می کنید

نقاشی جالب, عکس نقاشی, انسان عجیب, عکس انسان

اختصاصی ایران مطلبiranmatlab.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه