نقاشی های جالب و بسیار کوچک (عکس)

نقاشی های جالب و بسیار کوچک (عکس)
نقاشی های کوچک ، نقاشی های جالب و بسیار کوچک : هنرمند نقاش اهل اسکاتلند به نام کارن Libecap نشان می دهد که نقاشی کوچک می تواند برخی از ایده های بسیار بزرگ را به وجود آوردند. این نقاش هنرمند نقاشی های بسیار جالب در ابعاد بسیار کوچک رو بر روی بوم نقاشی به خوبی به تصویر کشیده است. این نقاشی های گاهی از یک بند انگشت نیز کوچکتر هستند که شما در ادامه این نقاشی های کوچک و جالب رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

نقاشی های جالب, عکس نقاشی, عکس جالب, نقاشی کوچک
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه