نقاشی های نقطه ای جالب محیط زیستی (عکس)

نقاشی های نقطه ای جالب محیط زیستی (عکس)
عکس نقاشی ، نقاشی های نقطه ای جالب محیط زیستی : هنرمند اهل کالیفرنیا به نام کایل لئونارد، که هنرمند فوقالعاده دقیق برای ایجاد نقاشی های نقطه ای و با قرار دادن کنار هم میلیون ها نقطه است. این هنرمند نقاشی با استفاده از این نوع هنر و نقاشی های نقطه ای و با سیاست حمایت از محیط زیست نقاشی های نقطه ای جالب رو با کنار هم قرار دادن نقطه های سیاه به وجود آورده است. لئونارد در ادامه می گوید که او این نقاشی های جالب رو از هنرمندان بزرگی چون هکل و هنرمندان خیابانی مانند الکسیس دیاز الهام گرفته است. شما در سایتایران مطلب تصاویر این نقاشی های جالب نقطه ای رو مشاهده می کنید

نقاشی نقطه ای, عکس نقاشی, محیط زیست, عکس جالب
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه