پیامک ویژه روز عرفه

اس روز عرفه،پیامک روز عرفه،روز عرفه

خدایا دیده ای بینا به من ده

دلی پر شور و بی پروا به من ده

دستم از هر چیز خالیست

دلی سرشار چون دریا به من دهپیامک ویژه روز عرفه
جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم

رحمت اوست که پیوسته پناه من و توستپیامک ویژه روز عرفه
از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست

سخت کار ما بود کز ما خدا برگشته استپیامک ویژه روز عرفه

در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود

یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوزپیامک ویژه روز عرفه
خدایا

من اگر بد کنم

تو را بنده های خوب بسیار است

اما تو اگر مدارا نکنی

من را خدای دیگر کجاست ؟پیامک ویژه روز عرفه
بار الها! دفتر جرم مرا روز جزاباز مکن

من به امید عطای تو خطا کار شدم . . .پیامک ویژه روز عرفه
یا رب رو سیاهم مکنی

محتاج گدا و پادشاهم مکنی

مو سیه ام کردی به رحمت خویش

با موی سپید رو سیاهم مکنی . . .پیامک ویژه روز عرفه
خوشا دل سپردن به عشق خدایی

ز قید هوس های دنیا رهایی

خوشا، از گناهان همه توبه کردن

به درگاه حق، نیمه شب، چهر سایی

خوشا بر فراز جهان پر گشودن

گذشتن ز خودبینی و خود نماییپیامک ویژه روز عرفه
خدایا من چه سازم خسته ی راهی درازم

نه فرهادم که مرُد از داغ شیرین، نه ایوبم که با دنیا بسازمپیامک ویژه روز عرفه
از پنجره ی روزگار به درخت عمر که مینگرم

خوشتر از یاد خداوند ثمری نیست

منبع : bisms.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه