پیر شدن سگ ها بدون تغییر (عکس)

Corbet در : 2 سال و 11 سال
پیر شدن سگ ها بدون تغییر (عکس)
عکس سگ ، پیر شدن سگ ها بدون تغییر : عکاس معروف به نام آماندا جونز ساکن ماساچوست با کنار هم قرار دادن عکس های سگ ها در زمان نوزادی و زمان پیری و به وجود آوردن آن در قالب یک کتاب به خوبی این واقعیت را نشان داده است که شاید این حیوانات تغیر چندانی در طول یک تا 20 سال نکرده اند و شاید تغیرات آنها بسیار کم بوده است. اما انسان ها با 20 سال تغییر سال در زندگی چهره و ظاهر آنها بسیار تغییر خواهد کرد. شما در سایت ایران مطلب این تصاویر جالب که توسط این عکاس تهیه شده است رو در ادامه مشاهده می کنید

فرد: 2 سال و 10 سال

پیر شدن, عکس سگ

 مدی: 5 سال و 10 سال

پیر شدن, عکس سگ

 لیلی: 8 ماه و 15 سال

پیر شدن, عکس سگ

 مس: 3 سال و 10 سال

پیر شدن, عکس سگ

 Maddie و الی: 7 و 6 سال و 14 و 13 سال

پیر شدن, عکس سگ

 روفوس: 6 ماه و 13 سال

پیر شدن, عکس سگ

 Kayden و برودی: 11 ماه و 5 سال و 7 و 12 سال

پیر شدن, عکس سگ

4Abigale ماه و 8 سال

پیر شدن, عکس سگ

 خشخاش: 1 سال و 7 سال

پیر شدن, عکس سگ

 سیدنی و ساوانا : 16 و 5 ماه و 10 و 9 سال

پیر شدن, عکس سگ

 آدری : 3 سال و 12 سال

پیر شدن, عکس سگ

 بریسکو : 1 سال و 10 سال

پیر شدن, عکس سگ

 Corbet در : 2 سال و 11 سال

پیر شدن, عکس سگ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه