چشم انداز کودک از داخل کالسکه (عکس)

چشم انداز کودک از داخل کالسکه (عکس)
عکس کالسکه ، چشم انداز کودک از داخل کالسکه : ایگناسیو و همسر خورد در کشت زنی در شهر نیویورک به فکر این افتادند که نگاه کودک خود را به شهر نیویرک ببینند. آنها به خاطر همین یک دوربین خود را کنار فرزند خود داخل کالسکه قرار دادند که بتوانند با کنترل عکس بگیرند. آنها بعد از کشت زنی و عکاسی درنیویرک عکس های جالبی را از داخل کالسکه گرفته بودند و نام این عکس ها را (نیویرک از درون کالسکه) گذاشتند که شما در ادامه تعدادی از این تصاویر رو مشاهده می کنید

کالسکه،عکس کودک،چشم انداز زیبا

منبع : اختصاصیiranmatlab.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه