کاریکاتور های تلخ از زندگی مدرن (عکس)

کاریکاتور های تلخ از زندگی مدرن (عکس)
عکس کاریکاتور ، کاریکاتور های تلخ از زندگی مدرن : هنر فقط تصاویر و مناظر زیبا و چشم نواز نیست، بلکه می تواند به عنوان کاتالیزور و عامل شتاب دهنده ای برای تغییر عمل کند. و استیو کاتز فکر می کنند بسیاری از چیزهای امروز جهان باید متفاوت باشد.  استیو کاتز، تصویرگر و انیماتور از لندن است. از میان کار با مک دونالد یا مطالعه هنرهای زیبا او دومی را انتخاب کرد. قبل از کار آزاد به صورت هنرمند مفهومی استوری بورد  فعالیت می کرده است. او فیلم ها و تصاویر زیادی ساخته که زندگی مدرن را مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید جنون بشریت یک منبع بی پایان الهام است.  در این مطلب و در سایت ایران مطلب تعدادی از آثار او که حقایق تلخ و ناراحت کننده زندگی مدرن را بیان می کند با هم مشاهده می کنیم.

تصاویر تلخ, زندگی مدرن, عکس جالب
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه