,کتابی برای نوشیدن,کتاب,طراح کتابی برای نوشیدن,کتاب برایان گارتساید,تصاویر کتاب جالب,عکس کتابب برای نوشیدن,مطالب جالب,ایران مطلب

این کتاب یک کتاب عادی نیست . برگه های آن از جنس متفاوتی هستند. بجای کاغذورق های این کتاب از نوعی فیلتر ساخته شده است که میتواند هر نوع آبی را تصفیه کرده و باکتری های داخل آب را از بین ببرد. طراح این کتاب برایان گارتساید است. هر کتاب میتواند آب آشامیدنی 4 سال یک نفر را تامین کند.
کتابی برای نوشیدن,کتاب,طراح کتابی برای نوشیدن,کتاب برایان گارتساید,تصاویر کتاب جالب,عکس کتابب برای نوشیدن,مطالب جالب
منبع : تاپ ناپ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه