کشیدن نقاشی های جالب از چهره انسان (عکس)

کشیدن نقاشی های جالب از چهره انسان (عکس)
نقاشی چهره انسان ، کشیدن نقاشی های جالب از چهره انسان : شین KwangHo نام نقاش خلاق و ماهر کره ای است که همیشه نقاشی های متفاوت او در نمایشگاهی مختلف چشم نوازی می کند. این هنرمند در سری جدید نقاشی های خود از تکنیک ضخامت رنگ استفده کرده است و با قرار دادن انباشت رنگ ها بر روی هم این نقاشی های جالب و دیدنی رو از چهره انسان به وجود آورده است. اگر از نمای نزدیک به این نقاشی های بزرگ نگاه کنید به غیر از رنگ های کلفت و ضخیم چیزی مشاهده نمی کنید. اما از دور اینها چهره های انسان هستند که طراحی شده اند. شما در سایت ایران مطلب این نقاشی های جالب رو از چهره انسان مشاهده می کنید

نقاشی جالب, کشیدن نقاشی, چهره انسان, عکس نقاشی

اختصاصی ایران مطلبiranmatlab.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه