کشیدن نقاشی ها زیبا با پاشیدن جوهر (عکس)

کشیدن نقاشی ها زیبا با پاشیدن جوهر (عکس)
عکس نقاشی ، کشیدن نقاشی ها زیبا با پاشیدن جوهر : هر روز با آشفتگی ها و بی نظمی های زیادی در زندگیمان روبرو هستیم. این به انتخاب ما بستگی دارد که با آن ها مبارزه کنیم، نادیده و یا حتی در آغوش بگیریم. من در هنرم تصمیم گرفتم آنها را در آغوش بگیرم. من با هنرم و ارتباط با آشفتگی و هرج و مرج، راهی برای نظم دادن به آنها پیدا می کنم. من همیشه در زندگی و هنرم به دنبال رهایی هستم و همین رهایی، خودش را به صورت زیبایی، معنی و جذابیت آشکار می کند.  کارگاه من بسیار فعال است: من میریزیم، می پاشم، پخش می کنم، می نشینم، نگاه می کنم و سپس از ابزارهای ریزم برای رها کردن تصاویری که همیشه آنجا وجود دارند استفاده می کنم. من هرروز آنجا هستم و کاغذ، جوهر و جعبه لوازمم را هرجا هم که بروم با خود می برم. نمونه ای از آثار زیبای این هنرمند را در سایت ایران مطلب می توانید مشاهده کنید

کشیدن نقاشی, نقاشی ها زیبا, عکس نقاشی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه