کلاغ های شیطون (عکس)

کلاغ های شیطون (عکس)
عکس کلاغ ، کلاغ های شیطون : کلاغ ها فوق العاده موجودات هوشمندزیرکی هستند. کلاغ ها به خوبی می توانند باعث اذیت و آذار حیوانات و شکارچی های بسیار بزرگتر از خود شوند و حتی شکار را از چنگ آنها بیرون بیاورند. گاهی کلاغ ها با بازی کردن با حیوانات دیگر باعث دیوانه کردن آنها می شوند تا جایی که بسیاری از حیوانات از کلاغ ها دوری می کنند. کلاغ های شیطون گاهی با عقاب ها هم شوخی می کنند و دم آنها را با نوک خود مورد حمله قرار می دهند که ما تعدادی از این تصاویر رو در سایت ایران مطلب برای شما به نمایش گذاشتیم که در ادامه این کلاغ های شیطون رو مشاهده می کنید

عکس کلاغ, عکس خنده دار

اختصاصی ایران مطلبiranmatlab.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه