یک روز با دولت خفن الکترونیک,یک روز با دولت خفن الکترونیک,مطالب خنده دار,طنز دولت الکترونیک,طنز خنده دار,مطالب جالب,مطالب طنز,ایران مطلب


یک روز با دولت خفن الکترونیک,مطالب خنده دار,طنز دولت الکترونیک,
یک روز با دولت خفن الکترونیک (طنز)

ایران مطلب :
امروز به یک اداره دولتی رفته بودم. اول صبح ساعت 9 در اداره بودم و برای انجام دادن مرحله نخست کارم وارد اتاق اول شدم. در اتاق اول سه کارمند مرد نشسته بودند. یکی‌شان داشت خیلی آرام و لوند با تلفن حرف می‌زد. دایم می‌گفت: عزیزم، قربونت برم، ملوسک من، عروسک من و از این حرف‌ها. آرام پرسیدم‌ آقای فلانی را کار دارم، اشاره کرد که حرکت کنم. به نفر دوم رسیدم. داشت با کامپیوتر ورق‌بازی می‌کرد. گفتم: آقای فلانی؟ با دست اشاره کرد که حرکت کنم، فهمیدم آقای فلانی نفر سوم است. آقای فلانی یک چشمش به شبکه نسیم تلویزیون بود یک چشمش به مانیتور. بعد از ده دقیقه کارم را انجام داد و گفت برو دبیرخانه بده تایپ کنند بعد بده مهر و امضا بشود بعد ببر بخش تغییرات بعد بیا پیش من.


رفتم دبیرخانه. اتاقی بود بس بزرگ. یک ردیف چهارتایی خانم و یک ردیف چهارتایی ‌آقا مقابل هم نشسته بودند. آقای نفر اول برگه‌هایم را گرفت و داد دست آقای دوم. آقای دوم منگنه برگه‌ها را باز کرد و داد دست آقای سوم. آقای سوم به جای منگنه به برگه‌ها سوزن زد و داد دست آقای چهارم. آقای چهارم سوزن برگه‌ها را باز کرد و گفت بدهید به خانم. خانم اول برگه‌ها را گرفت و تایپ کرد و برگه تایپ‌شده را داد به خانم دوم. خانم دوم برگه را از طرف مدیر امضا زد و داد به خانم سوم. خانم سوم زیر امضای خانم دوم مهر زد و داد به خانم چهارم و خانم چهارم برگه را شماره کرد و گفت: به سلامت.

در بخش تغییرات همه خانم بودند. یازده خانم دورتادور اتاق نشسته بودند. خانم اول بالای نامه‌ نوشت: رسید شد. خانم دوم بالای نامه نوشت: دریافت شد. خانم سوم بالای نامه نوشت: ثبت شد. خانم چهارم بالای نامه نوشت: درج شد. خانم پنجم بالای نامه نوشت: جهت رسیدگی به وضعیت نام‌برده. خانم ششم بالای نامه نوشت: جهت تغییر وضعیت نام‌برده. خانم هفتم بالای نامه نوشت: نام‌برده تغییر وضعیت داده بشود. خانم هشتم بالای نامه نوشت: در فرم جدید تایپ بشود. خانم نهم بالای نامه نوشت: فرم جدید بدهید. خانم دهم بالای نامه نوشت: فرم جدید را دادیم. خانم یازدهم بالای نامه نوشت: ببرید دبیرخانه تایپ کنند بعد بدهید مهر و امضا بشود بعد ببرید بایگانی بعد بروید پیش آقای فلانی بعد بیایید پیش من.

منبع : isna.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه