100 هزار بادکنک سفید در بازار لندن (عکس)

100 هزار بادکنک سفید در بازار لندن (عکس)
عکس بادکنک ، 100 هزار بادکنک سفید در بازار لندن : ساختمان بازار مربوط به قرن 19 در کاونت گاردن لندن به وسیله هنرمند خوش سلیقه و با 5 روز کار مداوم با استفاده از 100 هزار بادکنک سفید تزیین شده است. این بازار قدیمی که قرار است برای مدت 1 ماه به یک گالری هنری تبدیل شود توسط این هنرمند و با این روش خلاقانه تزیین شده است. این بادکنک ها در سقف بازار و با روش هنرمندانه ای شبیه به ابر در کنار هم قرار گرفته اند. شما در سایت ایران مطلب هنرنمایی این هنرمند رو در بازار انگلیس با این بادکنک ها رو مشاهده می کنید

بادکنک سفید, بازار لندن, عکس بادکنک
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه