20 نکته برای جلوگیری از جعل چک !


20 نکته برای جلوگیری از جعل چک ! - تصویر 1

نیروی انتظامی برای جلوگیری از وقوع جعل چک توصیه کرد جهت تنظیم اسناد و چک‌ها از خودکار استفاده کنید.

 

جعل یکی از جرائمی است که مجرمان بدون اطلاع افراد از هویت آنها استفاده می‌کنند و افراد را طعمه خود می‌کنند.نیروی انتظامی برای مبارزه با این جرم به شهروندان توصیه‌هایی کرد که در زیر می‌خوانیم.

1- متن چک را شخصا و با یک قلم بنویسید تا در صورت دست بردن در مندرجات چک، جعلی بودن آن مشخص شود.


2- مبلغ چک را هم بصورت ریال و هم بصورت تومان درج کنید.


3- روی نوشته‌ها، مخصوصاً مبلغ عددی چک، چسب شیشه‌ای بچسبانید.


4- جهت تنظیم اسناد و چک‌ها از خودکار استفاده کنید.


5- افراد بی‌سواد تا حد امکان از اشخاص امین و مورد اعتماد جهت تنظیم چک و هرگونه سند معتبر کمک بگیرند.


6- سعی کنید امضاء روی اسناد و چک‌ها دارای نام و نام خانوادگی باشد.


7- از گذاشتن اسناد، اوراق بهادار، دست‌چک و مهر روی میز کار تا حد امکان خودداری کنید.


8- سعی کنید چک‌هایتان را قبل از صدور، امضاء و مهر نکنید.


9- از صدور چک سفید امضاء، خودداری کنید.


10- از صدور چک به عنوان امانت یا ضمانت خودداری کنید.


11- از در اختیار گذاردن چک به افراد غریبه و ناشناس خودداری کنید.


12- به محض فقدان یا سرقت اوراق بهادار و چک در اسرع وقت بانک مربوطه و مرجع قضایی و انتظامی را کتباً مطلع کنید.


13- مندرجات اسناد و چک‌ها را طوری تنظیم کنید که قابل الحاق یا حذف نباشد.


14- هیچگاه از افراد ناشناس که معروفیت و اعتبار کافی ندارند چک قبول نکنید زیرا احتمال دارد مسروقه یا جعلی باشد.


15 - درباره دریافت چک‌های تضمینی، رمزدار و مسافرتی ضمن شناسایی کامل پرداخت کننده قبل از انجام معامله به نزدیک‌ترین شعبه بانک مراجعه و اصالت چک را احراز کنید.


16- هنگام تحویل اسناد و اوراق بهادار و دسته چک از مرجع صادر کننده حتماً برگ‌شماری کنید.


17- توصیه می‌شود در تمام مدت استفاده از دسته‌چک، مندرجات متن چک بطور کامل در ته چک نوشته شود و افراد غیرمطمئن و ناآشنا از میزان موجودی حساب‌ها بی‌اطلاع باشند و وضعیت حساب‌ها به وسیله شخص صاحب حساب مورد بررسی قرار گیرد.


18- در مورد گذرنامه و ویزا لازم است شخص متقاضی با ارائه گذرنامه به سفارت‌خانه‌ها مراجعه و از دادن مدارک به افراد غیر و خارج از ضوابط اداری خودداری کنید.


19- از در اختیار گذاردن اسناد و مدارک معتبر خود نظیر شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، اسناد و مدارک زمین و مغازه، منزل، جواز ساختمان، جواز کسب و غیره به افراد ناشناس و غیرمطمئن جهت انجام امور اداری خودداری کنید.


20- چنانچه افرادی با جعل عنوان در پوشش مأموران سازمان‌های مختلف به شما مراجعه کردند قبل از شناسایی کامل و رؤیت کارت و مدارک شناسایی آنان از هرگونه پاسخگویی و مساعدت به آنها اکیداً خودداری کنید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه